Kinderpostzegelactie 2021

Waar gaat de

opbrengst naartoe?

De projecten

De opbrengst van de Kinderpostzegelactie gaat naar kinderen die het moeilijk hebben door de (gevolgen van de) coronacrisis. Met het geld steunen we verschillende projecten, bijvoorbeeld:

Expeditie Veerkracht

Dit is een online les voor leerkrachten en directeuren van scholen en buitenschoolse opvang. Veel kinderen hebben tijdens de coronacrisis te maken gehad met grote problemen, zorgen en stress. Soms hebben ze daar nu nog steeds last van. Door het volgen van de les “Expeditie Veerkracht” kan jouw leerkracht je straks nóg beter helpen.

Veerkracht in de Vakantie

Voor een grote groep kinderen zijn vakanties helaas geen periode om naar uit te kijken. Door het gemis van school voelen zij zich eenzaam en missen ze een fijne plek. Voor deze kinderen organiseren we activiteiten waar ze in de vakantieperiode naar toe kunnen gaan.

Mockingbird; samen voor het kind

Jaarlijks wonen ongeveer 23.000 kinderen (tijdelijk) in een pleeggezin. Vaak gaat dat goed, maar soms ontstaan er ook problemen. Dankzij dit project komt er betere hulp voor pleeggezinnen. Ook worden pleeggezinnen met elkaar in contact gebracht, zodat ze elkaar beter kunnen helpen.