LIVESTREAM Kinderpostzegelactie 2021
Op verschillende manieren verkopen

Zoals je in de video’s van breinkapitein Dylan hebt kunnen zien, kunnen er zowel digitaal als via het traditionele papieren bestelformulier, verkopen worden opgehaald. Maar welke verkopen worden nu getoond bij ‘Mijn Verkopen’ ingelogd op Mijn Kinderpostzegelactie?

Digitale verkopen

Digitale verkopen kunnen worden opgehaald met de QR-code op de verkoopbox of door het persoonlijke webshoplinkje in Mijn Webshop. De QR-code én het webshoplinkje zijn gekoppeld aan de persoonlijke code van de leerling, daarom worden deze verkopen automatisch zichtbaar bij 'Mijn Verkopen' ingelogd op Mijn Kinderpostzegelactie. Deze digitale verkopen worden ook opgeteld bij de opbrengst van de gehele groep.

Let op, dit actiejaar is de QR-code op het bestelformulier niet gekoppeld aan een groep of een leerling. Een klant die deze QR-code scant, doet een reguliere bestelling in de webshop van Kinderpostzegels. Deze bestellingen kunnen niet bij de opbrengst van de groep worden geteld.

Het traditionele bestelformulier

De verkopen die jouw leerlingen ophalen door een ingevuld bestelformulier retour te nemen, noemen we papieren verkopen. Deze verkopen kunnen, om overzicht te blijven houden op alle verkopen, door de leerling handmatig worden toegevoegd aan het verkooplijstje bij ‘Mijn Verkopen’ ingelogd op Mijn Kinderpostzegelactie. De ingevulde bestelformulieren moeten na de actie worden opgestuurd naar Kinderpostzegels en worden uiteraard opgeteld bij de opbrenst van de gehele groep.

Let op, dit actiejaar is de QR-code op het bestelformulier niet gekoppeld aan een groep of een leerling. Een klant die deze QR-code scant, doet een reguliere bestelling in de webshop van Kinderpostzegels. Deze bestellingen kunnen niet bij de opbrengst van de groep worden geteld.

Geef meer kracht

De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer kinderen kregen te maken met armoede en thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. Hulpvragen gingen vaker dan ooit over mentale problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. De langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van school en sociale contacten worden steeds meer zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen.