Ook beschikbaar zonder licentie

Les Nieuwsbegrip

Er is een speciale les Nieuwsbegrip ontwikkeld, om aandacht te vragen voor de Kinderpostzegelactie van 2021 én het thema. De les is gemaakt voor tekstniveau B. En ook beschikbaar voor scholen zonder licentie.
Les Nieuwsbegrip

Door gebruik te maken van de interactieve opdrachten worden kinderen meegenomen in het thema van de Kinderpostzegelactie van dit jaar en leren ze wat er met de opbrengst gedaan wordt. De kinderen krijgen op deze manier veel meer context bij de jaarlijkse scholenactie. Tegelijkertijd leren ze begrijpend lezen en vergroten ze hun woordenschat!

Tekst 'Geef meer kracht'
Opdrachten 'Geef meer kracht'
Handleiding 'Geef meer kracht'