Voor jou en je leerlingen

Projecten en tools

Dreigt een leerling in jouw groep buiten de boot te vallen? Is extra ondersteuning welkom? Kinderpostzegels biedt projecten waar je een kind naartoe kunt verwijzen. Ook hebben we handige tools voor jou als leerkracht.
Projecten om naar te verwijzen

Heb je een leerling in je groep die extra ondersteuning kan gebruiken? Wie weet past een van onze projecten bij hem of haar.

 

Playing for Success

 • Kinderen bouwen een flinke dosis zelfvertrouwen op in een naschools programma van 10-12 weken.
 • Bestemd voor kinderen die dreigen vast te lopen op school, om welke reden dan ook, en die weinig zelfvertrouwen en motivatie hebben.
 • Als Playing for Success bij jou in de buurt actief is, kun je een leerling, in overleg met de ouders, aanmelden. Meer info: Playing for Success

 

Vitalismaatjes

 • Kinderen tussen 5 en 18 jaar worden gekoppeld aan een volwassen maatje. Zij doen samen leuke dingen en er is persoonlijke aandacht – zodat het kind echt kind kan zijn en zijn belevingswereld groter wordt. Zo voorkomen we dat kinderen bij jeugdhulpverlening terechtkomen.
 • Bestemd voor kinderen die een steunfiguur in hun omgeving missen (bijvoorbeeld doordat ze een ouder hebben met een verslaving of psychische problemen) en die daardoor in een isolement terechtkomen.
 • Als Vitalismaatjes bij jou in de buurt actief is, kun je een leerling, in overleg met de ouders, aanmelden. Meer info: Vitalismaatjes

 

School's Cool

 • School's Cool koppelt kinderen die vastlopen aan een persoonlijke mentor. Die geeft extra aandacht en begeleiding. De motivatie en het zelfvertrouwen van het kind groeien, zodat het beter gaat op school en de kans op voortijdig schoolverlaten afneemt.
 • Bestemd voor kinderen die dreigen vast te lopen op school en die in hun directe omgeving een steunfiguur missen die kan helpen bij dingen als huiswerk maken, plannen en geconcentreerd werken.
 • Als School's Cool bij jou in de buurt actief is, kun je een leerling, in overleg met de ouders, aanmelden. Meer info: School's Cool

 

Jeugdeducatiefonds

 • Het Jeugdeducatiefonds werkt samen met basisscholen. Leerkrachten weten immers als geen ander waar hun leerlingen behoefte aan hebben. Zij kunnen een verzoek voor ondersteuning indienen, bijvoorbeeld voor een fiets of voor schoolontbijt.
 • Bestemd voor kinderen die door geldgebrek in het gezin aan de zijlijn komen te staan, die niet kunnen meedoen op school en daarbuiten, en die zich daardoor niet optimaal kunnen ontwikkelen.
 • Als jouw school is aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds kun je een verzoek voor ondersteuning indienen. Meer info: Jeugdeducatiefonds

 

Thuisonderwijsmaatjes

 • Als je het Nederlands niet goed beheerst, kan het lastig zijn op school. Thuisonderwijsmaatjes geeft kinderen een extra steuntje in de rug. Kinderen krijgen hulp bij het oefenen van de taal, maar ook bij plannen en huiswerk maken.
 • Bestemd voor kinderen in het reguliere onderwijs met Nederlands als tweede taal en/of een migratieachtergrond die extra begeleiding kunnen gebruiken.
 • Je kunt een leerling, in overleg met de ouders, aanmelden. Meer info: Thuisonderwijsmaatjes

 

JongWijs

 • JongWijs is een netwerk van en voor jongeren in de pleegzorg. Er worden meetings en activiteiten georganiseerd waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Ook laten pleegjongeren samen horen wat zij belangrijk vinden.
 • Bestemd voor jongeren die zelf pleegkind zijn of 'eigen kind' zijn in het pleeggezin.
 • Je kunt een leerling in overleg, ook met de pleegouders, aanmelden. Een jongere kan zichzelf ook aanmelden. Meer info: JongWijs
Tools voor leerkrachten

Maak gebruik van deze handige tools die Kinderpostzegels ter beschikking stelt.

 

Kinderpostzegels Breinspel

 • Alle groepen die hebben meegedaan aan de kinderpostzegelactie 2023 ontvangen in november 2023 het Kinderpostzegels Breinspel.
 • Het spel bestaat uit vier challenges die je als leerkracht kunt gebruiken om met je groep op een laagdrempelige en leuke manier 'goed bezig te zijn voor je brein'. Daarmee versterken kinderen hun veerkracht.
 • Het spel bestaat uit video's, hand-outs, een poster en spelmateriaal.
 • Lees hier meer over het Kinderpostzegels Breinspel.

 

Video's over groepsvorming

 • Meedoen aan de kinderpostzegelactie is leuk én leerzaam voor je groep.
 • In deze video's ontdekken je leerlingen hoe ze creatief kunnen denken, samenwerken, problemen oplossen en afspraken maken. Vaardigheden die ook buiten de actieweek om heel waardevol zijn.

 

Donald Duck Buienposter

 • Op deze poster laat Donald Duck maar liefst zeventig verschillende gevoelens zien Van blij tot boos, van verliefd tot verbijsterd.
 • Bestemd om leerlingen in je groep te laten oefenen met het herkennen en begrijpen van hun emoties.
 • Download hier de Buienposter en de bijbehorende handleiding.

 

Masterclass 'Praten lucht op'

 • In deze masterclass in samenwerking met De Kindertelefoon ontdek je hoe je oplossingsgericht in gesprek kunt gaan met kinderen.
 • Bestemd voor leerkrachten die meer willen weten over de beproefde gesprekstechnieken van De Kindertelefoon en ze zelf willen toepassen.
 • Volg de masterclass 'Praten lucht op' online.

 

Expeditie Veerkracht

 • Je hebt veerkracht als je stevig in je schoenen staat en kunt omgaan met tegenslagen. Expeditie Veerkracht is een webinar en online training waarin je handvatten krijgt om kinderen daarbij te helpen.
 • Bestemd voor professionals die veerkracht bij kinderen willen versterken.
 • Volg de webinar en online modules wanneer het jou uitkomt.
En dit is óók goed om te weten

De Kindertelefoon

 • De Kindertelefoon is al 43 jaar dé plek in Nederland waar kinderen gratis en vertrouwelijk kunnen praten over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken in hun eigen omgeving.
 • Bestemd voor kinderen van 8 tot 18 jaar.
 • Kinderen kunnen bellen met 0800 - 0432, of chatten op de site kindertelefoon.nl

 

De Oudertelefoon

 • De Oudertelefoon biedt iedere opvoeder ondersteuning en een luisterend oor. Je kunt vragen stellen over alles waar je tegenaan loopt: of het nu gaat over je kind, over jezelf als opvoeder of over je gezinssituatie.
 • Bestemd voor ouders/verzorgers die vragen hebben over opvoeden en/of ouderschap.
 • De Oudertelefoon is bereikbaar op 085 - 130 46 58 of via oudertelefoon.nl

 

Kinderrechtenhelpdesk

 • Denk je dat de kinderrechten van een leerling worden geschonden? Stel je vraag aan de Kinderrechtenhelpdesk voor gratis juridisch advies.
 • Bestemd voor kinderen, (pleeg)ouders en professionals die (juridische) vragen hebben over kinderrechten.
 • Ga naar kinderrechtenhelpdesk.nl, bekijk eerst de uitgebreide veelgestelde vragen en neem eventueel contact op voor specifieker advies.