Thema kinderpostzegelactie 2024

Ieder kind verdient superkracht

Armoede. Eenzaamheid. Problemen thuis. Honderdduizenden kinderen worstelen elke dag met deze problemen. Samen met jou en je groep komen we in actie voor deze kinderen.
Hier doen we het voor!

Armoede. Eenzaamheid. Problemen thuis. Honderdduizenden kinderen worstelen elke dag met deze problemen. Misschien heb je ze zelf ook in je groep. Het zijn bijvoorbeeld leerlingen die opgroeien in armoede (230.000 kinderen in Nederland), die een ouder hebben met een verslaving of psychische problemen (1 op de 4 kinderen) of die jeugdhulp krijgen (1 op de 8 kinderen).

Deze kinderen hebben vaak geen veilige plek, krijgen geen steun in hun omgeving of missen de sociaal-emotionele vaardigheden om met hun situatie om te gaan. In hun leven ontbreekt een goede basis om veerkrachtig te zijn. Terwijl geen kind zonder kan – op school, thuis, overal!

Want veerkracht is als een superkracht van je hoofd en je hart. Het helpt je om met problemen en moeilijke situaties om te gaan. Het maakt je sterker en laat je groeien.

Ieder kind verdient superkracht
Samen met jou en je groep komen we in actie voor deze kinderen. Door mee te doen aan de kinderpostzegelactie helpen jullie mee om ieder kind een stevig vangnet te geven. Een veilige plek. Steun in de omgeving. En sociaal-emotionele vaardigheden waarmee ze steviger in hun schoenen staan.

Samen met jou versterken we de veerkracht van kinderen. Samen geven we kinderen superkracht.