Aan de slag met de

Veerkrachtwaaier

Ontdek hoe je de veerkracht van jouw leerlingen kunt versterken met de spellen en opdrachten in de Kinderpostzegels Veerkrachtwaaier. Plus handige downloads om meteen te gebruiken!
Over de theorie

De oefeningen in de Veerkrachtwaaier dragen bij aan de volgende groeigebieden:

Sociale competentie & duurzame relaties
Kinderen die sociaal competent zijn, kunnen positief en effectief omgaan met anderen. Daarbij horen vaardigheden als communiceren, samenwerken, conflicten oplossen en empathie.

Probleemoplossende vaardigheden & groeimindset
Kinderen ontdekken dat ze uitdagingen in hun leven systematisch en analytisch kunnen benaderen. Bijvoorbeeld door kritisch na te denken, vindingrijk te zijn en een tegenslag te zien als groeikans.

Zelfredzaamheid & zelfvertrouwen
Het is belangrijk dat kinderen leren geloven in het eigen vermogen om hun omgeving met succes te beïnvloeden. Zo kunnen ze uitdagingen aangaan, taken volbrengen en doelen bereiken.

Verantwoordelijkheid & eigen invloed
Kinderen ervaren dat zij voor een groot deel zelf hun leven en wereld kunnen vormgeven. Dat gevoel van (eigen) invloed en verantwoordelijkheid werkt door in alles wat ze doen en laten.

Zingeving & doelgerichtheid
Waarom doe je wat je doet? Welke waarden horen daarbij? En welk levensdoel? Zingeving en doelgerichtheid kunnen kinderen helpen om positief en proactief in het leven te staan.

Prosociale waarden & verbondenheid
Liever samen dan alleen: kinderen ontdekken dat zij baat hebben bij sociale harmonie, empathie, vriendelijkheid en samenwerking. Het is fijn om ergens bij te horen, steun te krijgen én te geven. 

Emotioneel bewustzijn & copingmechanisme
Emotioneel bewustzijn bij kinderen gaat over de eigen emoties kunnen herkennen en begrijpen, en er effectief mee kunnen omgaan. Dat draagt bij aan de algehele emotionele intelligentie.

Omgaan met stress & copingvaardigheden
Kinderen oefenen met effectieve copingvaardigheden bij stress, zoals emotieregulatie, steun zoeken, problemen oplossen en stressvolle gedachten opmerken en ombuigen.

Zelfwaardering & eigenwaarde
Het is belangrijk dat kinderen een positief en realistisch zelfbeeld ontwikkelen. Kinderen met een gezonde zelfwaardering hebben vertrouwen in wat ze kunnen en accepteren ook hun beperkingen.

Dankbaarheid & geluksactiviteiten
Kinderen oefenen met het opmerken, uitspreken en doorvoelen van dankbare momenten. Zo trainen ze hun brein om positiviteit te registreren en creëren ze een positieve grondhouding.

Handige downloads
Emotiewiel (bij kaart 1)
Speelbord (bij kaart 14)
Uitdagingen (bij kaart 14)
Zintuigenpiramide (bij kaart 20)
Invloedmatrix (bij kaart 22)
Dankbaarheidsvragen (bij kaart 23)